Biblická hodina s Karlem Sádlem

Zveme vás 21. 1. 2020 od 19:00 na pravidelné setkání s biblí s jáhnem Karlem Sádlem. Probírají se skutky apoštolů.

V klášterním refektáři (jídelně).