Biblická hodina s Karlem Sádlem

Zveme vás 26. 11. 2019 na pravidelné setkání nad biblí s jáhnem Karlem Sádlem. Probírají se skutky apoštolů.

V klášterním refektáři (jídelně).

Další setkání je 10. 12. 2019. Setkání jsou po dvou týdnech.