Biblická hodina s Karlem Sádlem

Zveme vás na pravidelné setkání nad biblí s jáhnem Karlem Sádlem.

 

Setkání jsou jednou za čtrnáct dní a to v úterý od 19:00.

V refektáři (jídelně) kláštera.

 

Probírají se skutky apoštolů.

 

Další setkání je 5. 3. 2019, 19. 3.2019