Biblická hodina s Karlem Sádlem

Zveme vás 3. 3. 2020 od 19:00 na pravidelné setkání s biblí s jáhnem Karlem Sádlem. Probírají se skutky apoštolů.

Další setkání nastane dá-li Pán 17. 3. a 31. 3. 2020

V klášterním refektáři (jídelně).