Bezpečnostní pokyny pro návštěvníky

POKYNY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Podmínky návštěvního provozu v Expozici milevského kláštera (dále jen EMK) v době šíření COVID-19.

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálu milevského kláštera další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaného návštěvního řádu. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

 •  Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálu památky.

 • Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v areálu památkového objektu (nádvoří, interiérkláštera apod.) v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

 • Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku s průvodcem a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

 • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

 • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

 • Zakazuje se shlukování osob na nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, především v místech před toaletami a na pokladně. Do prostor pokladny vstupujte jednotlivě (nejedná-li se o členy jedné domácnosti či jiné homogenní skupiny). Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m.

 • Zakazuje se konzumace občerstvení prostorách pokladny.

 • Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a na WC použít desinfekci rukou.

 • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců EMK, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.

 •  Respektujte prosím, že z důvodu dodržení hygienických nařízení vlády je dočasně omezený

  počet návštěvníků na jednotlivé prohlídkové okruhy, a to následujícím způsobem. Na 1. okruh (Sakrální stavby) je limit 20 návštěvníků včetně průvodce, na 2. okruh (Život bratří premonstrátů) z důvodu malého prostoru pouze 7 osob včetně průvodce.

  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA DODRŽOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU. CHRAŇTE SEBE, CHRÁNÍTE TÍM I KLÁŠTER A JEHO ZAMĚSTNANCE.

Řád premonstrátů slaví 900 let své existence