Adorační první pátek v Milevsku

6. 9. proběhne adorace v kostele sv. Bartoloměje od 17:00 do 18:30 s možností svátostí smíření.

Jste srdečně zváni ke ztišení a modlitbě.