ADORACE PŘED PRVNÍM PÁTKEM V MILEVSKU

Adorace v kostele sv. Bartoloměje od 17:00 do 18:30 s možností svátostí smíření.

Ve čtvrtek 31. října

Jste srdečně zváni ke ztišení a modlitbě.